ในปัจจุบัน หลายคนมีความต้องการเงินก้อนโตเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้สิน ลงทุน หรือซื้อทรัพย์สิน แต่อาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ซึ่งสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือที่ดิน สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสินเชื่อประเภทนี้สามารถนำบ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกัน เพื่อขอกู้เงินก้อนโตจากธนาคาร โดยผู้กู้ยังคงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือที่ดินอยู่เช่นเดิม ซึ่งสินเชื่อบ้านแลกเงิน เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนโต เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้สิน ลงทุน หรือซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินมีจุดเด่นดังนี้

 • วงเงินกู้สูง โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 80% ของราคาประเมินบ้านหรือที่ดิน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนาน โดยทั่วไปสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • ดอกเบี้ยต่ำ โดยทั่วไปต่ำกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน

 • ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อบ้านแลกเงินแต่ละประเภทอาจมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
 • วงเงินกู้ วงเงินกู้ที่สูงมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าวงเงินกู้ที่ต่ำ
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ระยะเวลาผ่อนชำระที่นานมักมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าระยะเวลาผ่อนชำระที่สั้น
 • ประวัติการชำระหนี้ ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีมักได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี
 • ความมั่นคงของรายได้ ผู้กู้ที่มีความมั่นคงของรายได้มักได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าผู้กู้ที่มีความมั่นคงของรายได้น้อย

วิธีเลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ

 • เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ อย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไป เพื่อหาสถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด
 • เลือกวงเงินกู้ที่เหมาะสม ควรเลือกวงเงินกู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง หากเลือกวงเงินกู้ที่สูงเกินไป อาจทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้สูงตามไปด้วย
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสม ควรเลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง หากเลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่นานเกินไป อาจทำให้ดอกเบี้ยสะสมสูงขึ้น
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี ควรสร้างประวัติการชำระหนี้ที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

เคล็ดลับในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม ควรเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
 • ต่อรองเงื่อนไข หากไม่พอใจกับเงื่อนไขของสินเชื่อบ้านแลกเงินที่เสนอมา ผู้กู้สามารถต่อรองกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

โดยสรุปแล้ว การเลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ ผู้กู้ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามเคล็ดลับในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยให้ได้รับสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง

Write A Comment