การศึกษาหมายถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบในการได้รับความรู้และทักษะผ่านการศึกษาและคำแนะนำ ผู้ให้คำแนะนำเรียกว่าครู และผู้ที่ได้รับความรู้เรียกว่านักเรียน เป็นสิ่งสำคัญเพราะใช้เพื่อบรรเทาความท้าทายส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญในชีวิต

หากมองการศึกษานอกเหนือไปจากขอบเขตดั้งเดิมแล้ว ก่อตัวเป็นแก่นแท้ของการกระทำทั้งหมดของเรา

เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่ใช้ในโลกร่วมสมัยเพื่อประสบความสำเร็จ

ความรู้ที่ได้รับช่วยเปิดประตูสู่โอกาสมากมายสำหรับโอกาสที่ดีขึ้นในการเติบโตในอาชีพ การศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนแล้วได้คะแนนดีเท่านั้น เป็นวิธีการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มพูนความรู้ของเรา คนที่มีการศึกษาสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกและผิดได้ เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของสังคมในการให้ความรู้แก่พลเมืองของตน

ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้หญิง เพราะความรู้และการเสริมอำนาจของผู้หญิงคนเดียวสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและแม้แต่สังคมโดยรวม มีคำกล่าวว่า “คุณให้การศึกษาแก่ผู้ชาย คุณให้การศึกษาแก่ผู้ชาย คุณให้การศึกษาแก่ผู้หญิง คุณให้การศึกษาแก่คนรุ่นหลัง”

บุคคลจะสมบูรณ์แบบด้วยการศึกษาเพราะเขาไม่เพียงได้รับบางสิ่งจากการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีส่วนทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นอีกด้วย เราต้องตั้งเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพลเมืองทุกคนในประเทศของเราได้รับการศึกษาและเป็นอิสระ

บุคคลที่มีการศึกษาเป็นสินทรัพย์สำหรับประเทศใด ๆ เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ในโลกปัจจุบัน ทุนมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรของชาติที่ดีที่สุด ในแง่หนึ่งเขาสามารถค้นพบโอกาสที่ดีกว่าสำหรับตัวเอง และในทางกลับกัน คนทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์จากผลงานของเขา เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของมัน พลังที่จะเปลี่ยนความคิดของคนคือการศึกษา

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีความตระหนักและการปฏิบัติจริง จะมีประโยชน์อะไรหากเราได้รับการศึกษาแต่ไม่สามารถใช้ความรู้ของเราได้? แม้แต่คนที่มีเกรดสูงก็ไม่สามารถตอบคำถามง่ายๆ เช่น ‘ใครคือประธานาธิบดีของอินเดีย’ คนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง การรับรู้และการใช้สมองของคนเรานำมาซึ่งการพัฒนาถึง 85%… การศึกษานำมาซึ่งส่วนที่เหลือ! ส่งผลให้เพิ่มรายได้ ปรับปรุงสุขภาพ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความยากจน กล่าวโดยสรุปคือ มีพลังในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ทุกวันนี้ แนวคิดของการขึ้นเครื่องระหว่างวันก็กำลังมีขึ้นเช่นกัน ช่วยให้ผู้ปกครองมีงานทำต่อไปและเด็ก ๆ สามารถได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดที่โรงเรียนและพวกเขาสามารถพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นได้

Write A Comment