หากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในแวดวงของอุปกรณ์ไฟฟ้า เชื่อว่าคงเคยได้ยินชื่อของ Oscilloscope ผ่านหูกันมาบ้าง แต่บางคนอาจยังไม่เคยใช้งานและยังไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันเท่าที่ควร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรในวงการไฟฟ้า บทความนี้จึงรวบรวมเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ Oscilloscope มาฝากกัน Oscilloscope คืออะไร มีวิธีการใช้งานอย่างไร และถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใดบ้าง อย่ารอช้า มาพบคำตอบของทุกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Oscilloscope ได้ในบทความนี้

Oscilloscope หรือที่เหล่าช่างไฟฟ้าเรียกกันว่า “เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า” โดยวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้ Oscilloscope จำเป็นต่อการใช้งานสำหรับช่างไฟฟ้า ก็คือการใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า โดยเครื่องมือชนิดนี้จะแสดงผลลัพธ์การวัดสัญญาณไฟฟ้าเป็นกราฟบนหน้าจอ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้า วิเคราะห์ และวัดค่าสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำในรูปแบบของกราฟ โดยส่วนประกอบหลักของ Oscilloscope ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

 • หน้าจอ ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์การวัดสัญญาณไฟฟ้าออกมาเป็นกราฟ
 • ปุ่มควบคุม ใช้ปรับค่าต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า ช่วงเวลาการวัด
 • หัววัด ใช้เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าเพื่อวัดค่าสัญญาณ

            Oscilloscope มีวิธีการใช้งานอย่างไร?

รู้จักความหมายและความสำคัญของ Oscilloscope ไปแล้ว ต่อไปก็มาถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้กันบ้าง โดยขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อน สามารถสรุปให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เชื่อมต่อหัววัดของ Oscilloscope เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการวัดค่าสัญญาณ โดยหัววัดสีแดงเชื่อมต่อกับขั้วบวก และหัววัดสีดำเชื่อมต่อกับขั้วลบ
 2. ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าและระยะเวลาการวัดสัญญาณให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม
 3. หน้าจอของ Oscilloscope จะแสดงกราฟออกมาเป็นค่าต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ เช่น ความถี่ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า จากนั้นก็สามารถอ่านกราฟแล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่อได้เลย

            ประเภทของ Oscilloscope ที่ควรรู้

โดยทั่วไป Oscilloscope จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 • Analog Oscilloscope แสดงผลด้วยจอ CRT มีราคาถูกที่สุด เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
 • Digital Oscilloscope แสดงผลด้วยจอ LCD มีฟังก์ชันเพิ่มเติมจากแบบ Analog เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • Storage Oscilloscope เป็นเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถเก็บข้อมูลกราฟได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการวิเคราะห์มากเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยชน์ของ Oscilloscope ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ทดสอบ หาจุดบกพร่อง และวิเคราะห์การทำงานของระบบไฟฟ้าในรถยนต์
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ ใช้ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ

และนี่ก็คือเรื่องราวน่ารู้ของ Oscilloscope ที่ครอบคลุมทั้งการใช้งาน ประเภท และตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เรารวบรวมมาฝากกัน สามารถนำไปต่อยอดกับงานในสายอาชีพช่างไฟฟ้าของคุณกันได้เลย

Write A Comment